Trên 2.000 tỷ đồng lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy trong 6 tháng đầu năm

Chứng khoán VPS

Tổng cục Thuế cho biết, ngày 30/6/2020, đơn vị triển khai thí điểm khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy đăng ký xe tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tính đến cuối tháng 6/2021, sau 1 năm triển khai, số lượng ô tô, xe máy giao dịch nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử là 23.124 phương tiện, tương ứng với số tiền lệ phí trước bạ đã nộp điện tử là gần 623,3 tỷ đồng.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh có 7.376 phương tiện,  tương ứng với số tiền 77,3 tỷ đồng; Hà Nội có 15.748 phương tiện, tương ứng với số tiền lệ phí trước bạ đã nộp điện tử là 546 tỷ đồng. 

Về khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, số lượng tờ khai điện tử đã nộp cho cơ quan thuế tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 66.905 tờ khai, tương ứng với số tiền lệ phí trước bạ phải nộp là 2.659,3 tỷ đồng. Trong đó, Hà Nội có 34.789 tờ khai, TP. Hồ Chí Minh có 32.116 tờ khai tương ứng số tiền phải nộp tại Hà Nội là 1.512,3 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh là 1.147 tỷ đồng.

Đối với 61 tỉnh, thành còn lại trên cả nước, Tổng cục Thuế triển khai mở rộng dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy từ ngày 01/8/2020. Sau gần 11 tháng triển khai, số lượng giao dịch nộp lệ phí trước bạ điện tử là 248.833, tương đương với số tiền lệ phí trước bạ đã nộp điện tử là trên 1.651 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, cơ quan Thuế đang tiếp tục tăng cường phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Văn phòng Chính phủ trong việc nâng cấp hệ thống truyền nhận, trao đổi dữ liệu điện tử, từ đó tái thiết kế quy trình truyền nhận dữ liệu thông qua việc cung cấp, truyền nhận dữ liệu qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, trên cơ sở đó triển khai mở rộng toàn quốc việc khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để xây dựng bổ sung các kênh thanh toán, nộp thuế cho người nộp thuế là cá nhân (trong đó có nộp thuế trước bạ) qua mã QR-Code in trên Thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế.

Đồng thời, hoàn thiện kênh thanh toán Internetbanking, mobile banking, phát triển thêm kênh thanh toán khác như ví điện tử, ATM, máy post, ứng dụng mobile của Tổng cục Thuế trên trên điện thoại, tích hợp kênh thanh toán trực tiếp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia… để đa đạng các hình thức thanh toán, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp.                                                    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *