Thứ Hai, Tháng Năm 23, 2022
23 C
Hanoi

Kết quả bước đầu từ việc thí điểm quy trình nghiệp vụ liên thông thanh toán liên ngân hàng tập trung

Sau việc thí điểm thành công quy trình liên thông DVC – TABMIS – Thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT), làm cơ sở cho việc triển khai diện rộng toàn quốc từ tháng 11/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nam đã vinh dự được KBNN giao nhiệm vụ kiểm thử và triển khai thí điểm quy trình liên thông DVC – TABMIS – Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH) tập trung. Kết quả bước đầu cho thấy, quy trình liên thông đã giúp giảm được rất nhiều lao động thủ công và thời gian xử lý quy trình của cán bộ nghiệp vụ so với trước đây, đặc biệt là tại cơ quan KBNN tỉnh.

Chính sách tài chính

Pháp luật

Ngân hàng

Bảo hiểm