Category Archives: Bảo hiểm

Chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo nhanh nhất, đúng người thụ hưởng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố quyết liệt triển khai gói hỗ trợ đảm bảo nhanh nhất, hoàn thành sớm nhất, hiệu quả, đúng người thụ hưởng.

Sản phẩm mới “FWD đón đầu thay đổi 3.0” có nhiều quyền lợi đột phá

Công ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – FWD vừa cho ra mắt giải pháp bảo hiểm liên kết chung mới với tên gọi “FWD đón đầu thay đổi 3.0”, kết hợp giữa bảo vệ dài hạn với đầu tư an toàn.

[Infographics] Người lao động cần chuẩn bị gì để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Từ ngày 01/10/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc sẽ triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Để nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần chuẩn bị gì?

Thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của bản thân; Tài khoản ngân hàng cá nhân… là những nội dung người lao động (NLĐ) cần chuẩn bị khi đến cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

“Cần bộ quy tắc đạo đức đối với người hành nghề bảo hiểm”

Đây là đề xuất của PGS.,TS. Đặng Văn Thanh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế – Ngân sách của Quốc hội khóa XI với Dự thảo Luật Kinh doanh Bảo hiểm lần này.

Lưu trữ dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới an toàn, bảo mật

Đó là một trong những nguyên tắc quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản lý, sử dụng minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản lý và sử dụng minh bạch, hiệu quả và đúng mục đích theo quy định.

Hà Nội: Gần 52.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị sử dụng lao động và việc làm của người lao động (NLĐ), các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phát huy được hiệu quả, nhiều NLĐ nghỉ việc đã tham gia BHXH tự nguyện để được bảo đảm quyền lợi của bản thân.

Gói 38.000 tỷ đồng được giải ngân ra sao?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khuyến khích người lao động nên mở tài khoản ngân hàng, để việc giải ngân gói hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp được thuận tiện, nhanh chóng.

Có thể thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm nếu địa bàn áp dụng giãn cách

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.