Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 nhằm xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan...
Cục Thuế Bình Định cho biết, cơ quan thuế đã xây dựng Bảng giá tham chiếu để hỗ trợ cho các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên tham khảo, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân kê khai giá chuyển nhượng bất động sản cho phù hợp trên địa bàn tỉnh. Trước đó, đầu năm 2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành công văn “Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản”.
Tổng cục Thuế vừa có thông báo về việc hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax 2.1.7, iCaNhan 3.2.2, HTKK 4.8.2, iTaxViewer 1.9.3, TMS 5.33 đáp ứng bổ sung hỗ trợ kê khai và gửi danh sách số hiệu tài khoản thanh toán đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Việc tăng cường triển khai nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế trên hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế đã và đang góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và nâng cao hình ảnh của cơ quan thuế.
Trong thời gian xem xét, kiện toàn nhân sự Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Bộ Tài chính giao Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành UBCKNN kể từ ngày 19/5/2022.
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 591/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022.
Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước bối cảnh của dịch bệnh và chiến tranh đang diễn ra, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng từ 20% hiện nay xuống mức 12%. Mức thuế suất này sẽ góp phần giúp đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, đồng thời đảm bảo mức chênh lệch phù hợp với mức thuế suất theo các hiệp định tự do thương mại (FTA) mà Việt Nam đã ký kết.
Ngày 18/5/2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có Công văn số 732/TCDT-KHCNBQ gửi các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực để yêu cầu tăng cường công tác quản lý chất lượng lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, 4 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt 25.210 tỷ đồng, bằng 39,62% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), bằng 37,6% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu (67.050 tỷ đồng), tăng 21,36% so với cùng kỳ năm 2021.
Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, cơ quan thuế các cấp đã hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản (BĐS) làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật.
Từ ngày 18/5/2022, triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.