Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để hướng dẫn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 707/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2022 của Tổng cục Hải quan.
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1608/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về xử lý thuế hàng gia công tại khu phi thuế quan.
Đổi mới tư duy của các cấp, các ngành; nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân là một trong những giải pháp trọng tâm tại Quyết định số 450/QĐ-TTg 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng môi trường không khí, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1459/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để giải đáp những vướng mắc đối với các tờ khai nhập hàng từ kho ngoại quan có nguồn gốc từ doanh nghiệp nội địa.
Để áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa theo Quyết định số 706/QĐ-BCT ngày 15/4/2022 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 3091/TXNK-CST hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố vấn đề này.

Tại Công văn số 18178/CTHN-TTHT ngày 26/4/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội đã giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas về chính sách thuế thu nhập cá nhân của đại lý bảo hiểm.

Ngày 6/5/2022, Bộ Tài chính chính thức có tờ trình Chính phủ về dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022.

Giấy phép môi trường (GPMT) là một công cụ quản lý môi trường (MT) quan trọng, đồng thời cũng đem lại giá trị kinh tế to lớn cho chủ thể được cấp loại giấy phép (GP) này. Tuy nhiên, hiện nay, quy định pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện ở Việt Nam còn một số bất cập, làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo đảm giá trị kinh tế của GPMT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.