Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 đã chi 143 tỷ đồng mua vắc xin

Chứng khoán VPS

Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19, đến 17h00 ngày 11/8/2021, tổng số huy động vào Quỹ là 8.514 tỷ đồng; đã có 512.064 tổ chức, cá nhân đóng góp cho Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19.

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 cho biết, ngày 11/8/2021, Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 xuất mua vắc xin là 143 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, việc ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 thể hiện sự nhiệt tâm đối với công cuộc phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Từ khi Chính phủ phát động ủng hộ tới nay, Quỹ đã nhận được sự ủng hộ bằng nhiều hình thức như tin nhắn, chuyển khoản, tiền mặt… Các doanh nghiệp ủng hộ Quỹ sẽ được kê khai khấu trừ giảm chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 cam kết sẽ quản lý, sử dụng Quỹ hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất và chỉ sử dụng để mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *