Một loạt cá nhân bị xử phạt hành chính vì báo cáo không đúng thời hạn

0
9

Ngày 20/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành một loạt các quyết định gồm: Quyết định số 195/QĐ-XPVPHC, số 196/QĐ-XPVPHC, số 197/QĐ-XPVPHC, số 198/QĐ-XPVPHC và số 199/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với bà Đào Ngọc Bảo Phương (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), bà Bùi Thị Thanh Thuần (Đà Lạt, Lâm Đồng), ông Hoàng Sơn Điền (Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông (TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), bà Lê Thị Hoài Thanh (Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt với số tiền 31.250.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Các cá nhân này đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Theo các quyết định xử phạt, ngày 19/5/2020, bà Đào Ngọc Bảo Phương, bà Bùi Thị Thanh Thuần, ông Hoàng Sơn Điền, bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông và bà Lê Thị Hoài Thanh đã thực hiện giao dịch mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khánh Hội (mã chứng khoán: KHA).

Cụ thể, bà Đào Ngọc Bảo Phương mua 2.500.000 cổ phiếu KHA, sở hữu 17,7% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết KHA; bà Bùi Thị Thanh Thuần mua 2.340.745 cổ phiếu KHA, sở hữu 16,58%; ông Hoàng Sơn Điền mua 1.800.000 cổ phiếu KHA, sở hữu 12,75%; bà Nguyễn Ngọc Viễn Đông mua 1.500.000 cổ phiếu KHA, sở hữu 10,62%; và bà Lê Thị Hoài Thanh mua 1.559.396 cổ phiếu KHA, sở hữu 11,04%.

Việc sở hữu tỷ lệ trên 5% cũng đồng nghĩa với việc các cá nhân trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khánh Hội. Tuy nhiên, đến ngày 15/6/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu các cá nhân này.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcBộ Tài chính bãi bỏ 02 báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính ngân hàng
Bài tiếp theoSiết chặt hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây