Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ năm

0
12

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính chủ động theo dõi sát tình hình biến động của thị trường tài chính – tiền tệ để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, trong đó có nhiều giải pháp về phát triển sản xuất – kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu cho NSNN. Cơ quan Thuế đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định các đề nghị gia hạn, với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 21 nghìn tỷ đồng; đã thực hiện miễn giảm khoảng 2,46 nghìn tỷ đồng các khoản thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng. Qua đó giúp doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn, tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất – kinh doanh, thích ứng với trạng thái bình thường mới…

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt tổ chức 11 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Xây dựng dự thảo và xin ý kiến tham gia của các đảng bộ chi bộ trực thuộc vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đảng ủy Bộ đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021, Chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra năm 2021, đồng thời phân công từng cấp uỷ viên, các ban xây dựng Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2021.

Đặc biệt là ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về “Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong giai đoạn mới”; Kế hoạch hướng dẫn triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”; Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung tại Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ năm.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Bộ Tài chính; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính về “Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính; Dự thảo Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Bộ Tài chính trong 06 tháng đầu năm 2021. Liên quan đến tình hình dịch bệnh có thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ của ngành Tài chính, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đơn vị, các đồng chí trong Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo chuyên đề năm 2021…

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcƯu tiên hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Bài tiếp theoTăng cường thực hiện thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây