Công bố thông tin không đúng thời hạn, một công ty bị phạt 60 triệu đồng

Chứng khoán VPS

Ngày 29/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 206/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Việt Nhật (Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội).

Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Việt Nhật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo quyết định xử phạt, Công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn. Trước đó, ngày 08/12/2020, Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Việt Nhật – cổ đông lớn của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (mã chứng khoán: DT4) đã bán 36.200 cổ phiếu DT4, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch giảm từ 7% xuống 3,88% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty này.

Tuy nhiên, ngày 02/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn của Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Việt Nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *