27,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí được miễn, giảm, gia hạn

Chứng khoán VPS

Trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất ban hành và ban hành theo thẩm quyền các giải pháp chính sách tài khóa tiếp tục thực hiện trong năm 2021 để phòng, chống dịch, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Trong đó, nổi bật nhất là việc Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất báo cáo Chính phủ kịp thời ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021; ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản miễn giảm nhiều loại phí, lệ phí trong năm 2021.

Ngay khi Nghị định số 52/2021/NĐ-CP được ban hành, Tổng cục Thuế đã lập tức thực hiện tuyên truyền đến các đối tượng được thụ hưởng; xây dựng riêng phần mềm để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gửi tờ khai Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trực tuyến trên hệ thống eTax….

Qua đó, 6 tháng đầu năm 2021 cơ quan thuế đã miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí 27,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cơ quan thuế đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định cho 52,38 nghìn người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn, với tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 23,2 nghìn tỷ đồng; thực hiện miễn giảm khoảng 4,3 nghìn tỷ đồng các khoản thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng.

Theo Tổng cục Thuế, việc kịp thời ban hành và thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, người dân; góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bất lợi mà dịch bệnh gây ra.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.