Tag Archives: ngân sách nhà nước

Đã chi 29,1 nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước cho phòng chống dịch, hỗ trợ người dân

Mặc dù bối cảnh nguồn thu ngân sách tiếp tục sụt giảm do tác động của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch. Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 9/2021, ngân sách nhà nước đã chi 29,1 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp bù đắp hụt thu ngân sách do dịch COVID-19

Dịch COVID-19 đã tác động làm giảm thu và tăng chi ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch. Để bù đắp hụt thu ngân sách, Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Đảm bảo kinh phí cho các dự án phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp

Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính

Đó là một trong những nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 được nêu tại Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc từng nhấn mạnh: “Bộ Tài chính không chỉ quản lý về tài chính – ngân sách mà còn là Bộ ban hành chính sách”. Bởi vậy, hoàn thiện thể chế, chính sách là một trong năm trụ cột trong thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được Bộ trưởng chỉ đạo toàn ngành Tài chính tập trung triển khai hiệu quả.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến số thu ngân sách

Do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 tái bùng phát từ tháng 4/2021, diễn biến thu ngân sách nhà nước (NSNN) có xu hướng giảm qua các tháng. Theo Bộ Tài chính, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến số thu NSNN trong các tháng tới.

Chính sách tài khoá tiếp sức người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVDI-19

Chính sách tài khoá có vai trò quan trọng trong ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo đời sống nhân dân. Trong bối cảnh kinh tế – xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thời gian qua, các chính sách tài khoá đồng bộ, kịp thời được triển khai để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đã phát huy ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Thống nhất ban hành Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội về phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022

Chiều ngày 17/8/2021, tiếp tục chương trình phiên họp thứ Hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính nhà nước

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Tài chính xác định mục tiêu cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các định hướng, chủ trương của Đảng, các nhiệm vụ của Chính phủ giao. Từ đó, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn theo các mục tiêu đề ra. 

Bố trí tối thiểu 196.332 tỷ đồng NSNN cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Theo Nghị quyết số 25/2021/QH15, ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 196.332 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 39.632 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 156.700 tỷ đồng.