Xuất cấp 410 bộ nhà bạt cứu sinh cho TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19

Chứng khoán VPS

Tại Quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) nhà bạt, máy phát điện từ nguồn DTQG cho UBND TP. Hồ Chí Minh để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 8855/BTC-TCDT.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp 410 bộ nhà bạt cứu sinh (gồm: 150 bộ loại 16,5 m2, 170 bộ loại 24,5 m2 và 90 bộ loại 24,75 m2); đồng thời, xuất cấp 14 bộ máy phát điện (gồm: 11 bộ loại 30 KVA và 03 bộ loại 136-150 KVA).

“Bộ Tài chính, UBND TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số hàng DTQG trên theo đúng quy định”, Quyết định số 1394/QĐ-TTg nêu rõ.

Triển khai Quyết định số 1394/QĐ-TTg, cùng ngày (12/8/2021), Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Đỗ Việt Đức đã ký ban hành Công văn số 1308/TCDT-QLHDT gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về tiếp nhận hàng từ nguồn DTQG để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên xuất 260 bộ nhà bạt (gồm 70 bộ loại 16,5 m2; 100 bộ loại 24,5 m2 và 90 bộ loại 24,75 m2); Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh xuất 150 bộ nhà bạt (gồm 80 bộ loại 16,5 m2; 70 bộ loại 24,5 m2) và 03 bộ máy phát điện loại 136-150 KVA và Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ xuất 11 bộ máy phát điện loại 30 KVA cho UBND TP. Hồ Chí Minh theo đúng số lượng, danh mục hàng DTQG theo Quyết định số 1394/QĐ-TTg.

Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực trên thực hiện xuất cấp các mặt hàng trên hoàn thành trước ngày 25/8/2021.

Để đảm bảo việc tiếp nhận theo đúng kế hoạch đề ra, Tổng cục DTNN đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh khẩn trương có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận; đồng thời, chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận phối hợp chặt chẽ với các Cục DTNN khu vực trên để kịp thời trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần Quyết định số 1394/QĐ-TTg.

Tổng cục DTNN cũng lưu ý, thủ tục, hồ sơ, chứng từ xuất cấp hàng DTQG thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Cũng trong ngày 12/8/2021, ngay sau khi Công văn số 1308/TCDT-QLHDT được ban hành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh đã ký Quyết định số 496/QĐ-TCDT về xuất cấp hàng từ nguồn DTQG cho UBND TP. Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Quyết định số 496/QĐ-TCDT, Tổng cục DTNN giao các Cục DTNN khu vực: Nam Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ thực hiện xuất cấp (không thu tiền) nhà bạt, máy phát điện từ nguồn DTQG cho UBND TP. Hồ Chí Minh để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Lưu ý về địa điểm giao nhận hàng, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực trên thực hiện giao nhận hàng tại cửa kho DTQG, trên phương tiện vận chuyển của đơn vị được giao tiếp nhận hàng và hoàn thành trước ngày 25/8/2021.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *