Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc

0
11

NHNN vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-NHNN quy định về việc tái cấp vốn đối với NHCSXH để cho người sử dụng lao động vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cụ thể, tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất quá hạn là 0%/năm, thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với NHCSXH và được áp dụng đối với từng lần giải ngân. Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/3/2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng tùy theo điều kiện nào đến trước.

NHNN tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với NHCSXH. Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, NHCSXH phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho NHNN từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay.

Trường hợp đến hết ngày 05/4/2022, NHCSXH không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân thì trước ngày 15/4/2022, NHCSXH phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền không giải ngân hết.

Trường hợp dư nợ khoản vay tái cấp vốn đến hạn, NHCSXH không trả hết nợ thì Ngân hàng Nhà nước chuyển dư nợ khoản tái cấp vốn sang theo dõi quá hạn.

Trường hợp phát sinh tiền trả nợ của người sử dụng lao động, trong thời hạn 10 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo, NHCSXH phải sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ của người sử dụng lao động trong tháng để trả nợ vay tái cấp vốn theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất (bao gồm dư nợ vay tái cấp vốn đã chuyển sang theo dõi quá hạn, dư nợ vay tái cấp vốn chưa đến hạn), trừ trường hợp phát sinh tiền thu hồi quy định tại khoản 4 Điều 42 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trường hợp phát hiện NHCSXH có tiền trả nợ của người sử dụng lao động mà không trả nợ vay tái cấp vốn và/hoặc NHCSXH không trả nợ vay tái cấp vốn, NHNN sẽ áp dụng các biện pháp như: Áp dụng lãi suất bằng lãi suất cho vay quá hạn của NHCSXH đối với người sử dụng lao động (12%/năm) đối với số tiền chưa trả đúng; trích tài khoản của NHCSXH tại NHNN để thu hồi số tiền vay tái cấp vốn chưa trả đúng và tiền lãi.

Sau khi trích tài khoản mà chưa thu hồi đủ số tiền vay tái cấp vốn chưa trả đúng và tiền lãi, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi, trích tài khoản của NHCSXH tại Ngân hàng Nhà nước cho đến khi thu hồi hết nợ.

NHCSXH có trách nhiệm sử dụng tiền vay tái cấp vốn đúng mục đích; theo dõi, hạch toán, quản lý riêng khoản vay tái cấp vốn này.

Như vậy, đây là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho NHCSXH để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của COVID-19. Năm 2020, NHCSXH đã được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn tối đa 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0%/năm để thực hiện chính sách hỗ trợ này./.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31/01/2021 (thời điểm dừng giải ngân chương trình cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc theo quy định năm 2020), Ngân hàng Nhà nước đã giải ngân cho NHCSXH với tổng số tiền 42,9 tỷ đồng và NHCSXH đã cho vay tại 56 tỉnh, thành phố với dư nợ 41,82 tỷ đồng đối với 245 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 11.276 người lao động. Đến ngày 31/5/2021, tổng dư nợ của chương trình tại NHCSXH là 38,47 tỷ đồng với 228 người sử dụng lao động còn dư nợ.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcGiám sát tối cao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ giải quyết được nhiều vấn đề
Bài tiếp theoYếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại BIDV – Trà Vinh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây