Thu từ cổ phần hóa, thoái vốn trong tháng 1/2021 đạt 83 tỷ đồng

0
86

Theo số liệu của Cục Tài chính doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong giai đoạn này, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về ngân sách nhà nước (NSNN) để phục vụ đầu tư trung và dài hạn đạt 250.000 tỷ đồng.

Riêng năm 2020, đã chuyển 16.700 tỷ đồng từ Quỹ vào NSNN. Như vậy, lũy kế từ năm 2016 đến năm 2020, đã chuyển 221.700 tỷ đồng từ Quỹ vào NSNN (đạt 90% kế hoạch) cả giai đoạn. Ngay trong tháng 01/2021, đã thực hiện thoái vốn tại 8 đơn vị, với tổng giá trị 240 tỷ đồng, thu về 2.099,6 tỷ đồng.

Về cổ phần hóa, trong tháng 1/2021, triển khai phương án cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 (EVENGENCO2) đã được phê duyệt, ngày 21/1/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO2 tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào EVNGENCO 2.

Cũng theo kế hoạch, dự kiến sẽ bán cổ phần lần đầu (IPO) vào ngày 28/2/2021, tổng giá trị bán ra là 48,9% vốn điều lệ với giá khởi điểm là 24.520 đồng/cổ phần. Tính trong tháng 1, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 83 tỷ đồng. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, hệ thống cơ chế chính sách pháp luật phục vụ quá trình cơ cấu lại DNNN đã và đang được ban hành, đồng thời tiếp tục được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.

Điển hình như, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Đồng thời, ngày 30/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 29/10/2020 về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tập đoàn kinh tế, tổng công ty; đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện các giải pháp Chính phủ đề ra.

Bộ Tài chính cũng đã ban hành các thông tư hướng dẫn về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, theo đó đã tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp phát sinh trong thời gian qua. 

Hiện nay, Cục Tài chính doanh nghiệp đang tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan tham gia về Dự thảo Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021-2025 để hoàn thiện, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, làm cơ sở tiếp tục triển khai cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động để DNNN là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo độc lập, tự chủ và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Số liệu của Cục Tài chính doanh nghiệp cho thấy, năm 2020 thu từ CPH, thoái vốn đạt 5.499 tỷ đồng , trong đó thu từ CPH là 949 tỷ đồng, thu từ thoái vốn là 4.550 tỷ đồng. Tính chung giai đoạn 2016–2020, thu từ CPH, thoái vốn đạt 183.283 tỷ đồng, trong đó thu từ CPH là 36.518 tỷ đồng, thu từ thoái vốn là 146.765 tỷ đồng.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcKho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2021
Bài tiếp theoKho bạc Nhà nước TP. Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ 1/2/2021

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây