Phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần

0
119

Theo đó, trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố giá trị ĐVSNCL, phương án sử dụng đất của ĐVSNCL chuyển đổi phải được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

ĐVSNCL phải xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với: Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố; và lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn về phương án sử dụng đất đối với ĐVSNCL thực hiện chuyển đổi thành CTCP.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát việc sử dụng đất sau chuyển đổi các ĐVSNCL. Trường hợp sau khi chuyển đổi, CTCP không còn nhu cầu sử dụng đất đúng mục đích khi chuyển đổi thì xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về hình thức sử dụng đất của ĐVSNCL chuyển đổi, Nghị định số 150/2020/NĐ-CP nêu rõ, đối với diện tích đất ĐVSNCL đang thực hiện thuê đất trả tiền hàng năm thì tiếp tục được thực hiện thuê đất trả tiền hàng năm.

Đối với diện tích đất đã được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất hoặc có thu tiền sử dụng đất, đất do ĐVSNCL nhận chuyển nhượng thì ĐVSNCL chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Số tiền ĐVSNCL đã nộp hoặc đã trả để thuê đất trả tiền một lần hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tính đến thời điểm xác định giá trị ĐVSNCL chuyển đổi thì được xác định là khoản đã trả trước và được trừ vào tiền thuê đất mà CTCP được chuyển đổi từ ĐVSNCL phải trả hàng năm theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định.

Nghị định số 150/2020/NĐ-CP thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcXử lý tài chính, định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần
Bài tiếp theoBộ Tài chính tiếp tục đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây