Ngành Thuế đẩy nhanh cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân

0
1

Triển khai dịch vụ thuế điện tử đối với đối tượng người nộp thuế là cá nhân, từ năm 2017, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn triển khai. Ngày 20/09/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, qua theo dõi dữ liệu trên hệ thống thuế điện tử (ETAX) và Hệ thống thông tin quản lí thuế tập trung (TMS) từ ngày triển khai đến hết 28/12/2020 cho thấy, mặc dù các cục thuế đã thực hiện triển khai điện tử tuy nhiên cho đến nay chỉ có một số cục thuế đã đạt hiệu quả cao trong thực hiện cấp tài khoản giao dịch điện tử và dịch vụ thuế điện tử như: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên… Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số cục thuế có số lượng tài khoản giao dịch điện tử và tờ khai điện tử đạt rất thấp như: Cục Thuế Bắc Cạn, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang…

Số lượng cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ rất thấp so với số lượng người nộp thuế là cá nhân mà cơ quan thuế đang quản lý. Theo số liệu của Tổng cục Thuế, chỉ có 205,459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, chiếm rất ít so với tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay.

Do đó, để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 5/2/2021 yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân. 

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân. Trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX. Trường hợp cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản.

Trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế.

Cơ quan thuế các cấp xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền để khuyến khích người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp tài khoản giao dịch điện tử và thực hiện các dịch vụ thuế điện tử với cơ quan thuế, đặc biệt các cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử kê khai nộp hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên dịch vụ thuế điện tử để giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan thuế theo các nội dung đã được hướng dẫn tại các công văn của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người nộp thuế biết được những lợi ích thiết thực khi triển khai việc lập tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử để người nộp thuế tích cực thực hiện.

Đồng thời, tuyên truyền về mục đích, lợi ích, cách thức đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, khai thuế điện tử, tuyên truyền qua đài phát thanh, truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử của Cục Thuế… Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về nỗ lực, kết quả cải cách của ngành Thuế nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế thông qua việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử.

Tổng cục Thuế lưu ý, thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm mọi người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ quy trình, trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcCá nhân có thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử theo 03 cách
Bài tiếp theo[Infographics] Các hành vi bị cấm về hoạt động thẻ ngân hàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây