Không phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế do ảnh hưởng dịch COVID-19

Chứng khoán VPS

Ngày 29/7/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 29592/CTHN-KK thông báo sẽ không xử phạt vi phạm hành chính người nộp thuế vì chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian cách ly.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17 của UBND TP. Hà Nội, trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian bị cách ly không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Việc miễn xử phạt này thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến “vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng”. Hết thời gian cách ly, nếu người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế thì xác định số ngày chậm nộp kể từ ngày kết thúc cách ly theo từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng lưu ý, các trường hợp trong thời gian cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường thì phải thực hiện các nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật, nếu chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm nộp tiền thuế thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20/7/2021, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng ban hành Văn bản số 6770/CTTPHCM-KK liên quan đến quy định xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Văn bản được ban hành vào ngày 20/7 là ngày cuối cùng các doanh nghiệp bắt buộc phải nộp báo cáo thuế tháng 6; đồng thời, ngày 31/7 tới cũng là hạn cuối cùng các doanh nghiệp phải nộp báo cáo thuế quý II.

Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly, cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh COVID-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian này dẫn đến không thể nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định thì sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Ngày 29/7/2021, Cục Thuế Bình Phước cũng ký Công văn số 207/CT-TTHT thông báo về việc không phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Theo đó, căn cứ quy định về sự kiện bất ngờ và bất khả kháng đối với những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Dân sự…, và theo hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Thuế tại Công văn số 2696/TCT-KK ngày 20/7/2021, Cục Thuế Bình Phước khẳng định đối với trường hợp người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly; cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh COVID-19, có phát sinh nghĩa vụ nộp tờ khai thuế, nhưng không thể thực hiện nộp tờ khai thuế theo đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp tờ khai thuế sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Cục Thuế Bình Phước cho biết, trong nếu trong thời gian “trở ngại khách quan” do dịch bệnh, người nộp thuế phát sinh nghĩa vụ nộp tiền thuế và các khoản thu ngân sách khác theo Thông báo của cơ quan thuế thì thời hạn nộp trên Thông báo được kéo dài tương ứng với số ngày người nộp thuế bị cách ly. Trong trường hợp hết thời gian cách ly, nếu người nộp thuế chậm nộp tờ khai thuế thì xác định số ngày chậm nộp kể từ ngày kết thúc cách ly theo từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, cơ quan thuế tỉnh Bình Phước cũng lưu ý các trường hợp trong thời gian cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg nhưng vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường thì phải thực hiện các nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật, nếu chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm nộp tiền thuế thì bị xử lý theo quy định hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *