Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

0
20

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục còn nhiều diễn biến khó lường; nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Chính phủ đã chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các bộ, ngành và địa phương là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 25/9, KBNN tỉnh Khánh Hòa cho biết, so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân tỉnh Khánh Hòa đạt 40,6%; so với kế hoạch vốn được tỉnh giao thực tế thì tỷ lệ giải ngân đạt 60,8%.

Cụ thể, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (bao gồm: Nguồn XDCB tập trung, nguồn vốn từ nguồn thu tiền SDĐ, nguồn vốn từ nguồn thu xổ sô kiến thiết); giải ngân ước đạt 60% kế hoạch.

Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (vốn trong nước); giải ngân đạt 70,7%. Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (cấp phát từ ngân sách Trung ương); giải ngân ước đạt 54,6% kế hoạch. Và nguồn đầu tư từ nguồn bội chi giải ngân ước đạt 42% kế hoạch.

Dự kiến đến 30/9, so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 41,7%; so với kế hoạch vốn được tỉnh giao thực tế thì tỷ lệ giải ngân ước đạt 62,4%.

Nhằm đạt được kết quả trên KBNN tỉnh Khánh Hòa đề nghị các chủ đầu tư dự kiến tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9 và báo cáo số liệu về KBNN tỉnh. Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, KBNN tỉnh Khánh Hòa đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành gửi hồ sơ thanh toán đến KBNN làm cơ sở kiểm soát, thanh toán đảm bảo thời hạn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Hiiện vẫn còn đó một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp với nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống nhân dân và toàn bộ nền kinh tế; trong đó, nhiều dự án bị ảnh hưởng tiến độ thi công vì các lý do như không thể tổ chức các cuộc họp với người dân để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng hoặc tháo gỡ một số khó khăn; việc di chuyển chuyên gia, người lao động của các nhà thầu đến từ các địa phương khác bị hạn chế.

Do vậy, đối với các dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, KBNN tỉnh Khánh Hòa đề nghị các chủ dự án khẩn trương gửi hồ sơ đến KBNN làm căn cứ kiểm soát xác nhận vốn ODA, vốn vay ưu đãi đảm bảo đúng danh mục và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao hàng năm; thực hiện gửi hồ sơ làm thủ tục ghi thu ghi chi đến KBNN kịp thời.

KBNN tỉnh cũng đề nghị các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc thanh toán các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành, góp phần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh Khánh Hòa, Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã thực hiện theo Luật Đầu tư công, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9 của tỉnh Khánh Hòa phù hợp với tiến độ thu ngân sách nhà nước đến thời điểm báo cáo, trong đó điểm sáng là việc giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đến 30/9 đạt 70,7%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị được giao quản lý vốn đầu tư công phải thường xuyên chủ động báo cáo các cơ quan liên quan, cấp có thẩm quyền về việc đề nghị cắt giảm hoặc bổ sung vốn. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính rà soát kịp thời các dự án có tỉ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng thực hiện hết kế hoạch đã được phân bổ, sang các dự án có tiến độ giải ngân cao, cần nguồn vốn bổ sung.

Đẩy mạnh vốn đầu tư công là một trong những yếu tố then chốt, kịp thời đưa nguốn vốn ngân sách nhà nước vào nền kinh tế, phát huy tiềm năng, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội địa phương Khánh Hòa.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcTổng hợp một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 9/2021
Bài tiếp theoDòng tiền quay về bất động sản trong quý cuối năm?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây