Kho bạc Nhà nước Hà Giang tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ

0
90

Trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã chủ động phối hợp với cơ quan thu, tăng cường công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu với các ngân hàng, mặt khác kịp thời nắm bắt chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Tỉnh, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhờ đó, đã góp phần tập trung nhanh nguồn thu, điều tiết chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Đến ngày 31/12/2020, tổng thu ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc đạt 14.966,4 tỷ đồng/14.612 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán.

Cùng với thực hiện các giải pháp thu, Kho bạc Nhà nước Hà Giang cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài… trong điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm phòng, chống Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Với những giải pháp trên, đến 31/12/2020, chi thường xuyên đạt 14.685,6 tỷ đồng/14.880,6 tỷ đồng. Trong đó chi ngân sách trung ương là 1.158,3 tỷ đồng/1.175,2 tỷ đồng đạt 98,6% dự toán; Chi ngân sách địa phương là 9.245,4 tỷ đồng/8.621,7 tỷ đồng, đạt 107,2% dự toán. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, toàn Tỉnh thực hiện giải ngân 4.295,9 tỷ đồng/5.083,6 tỷ đồng, đạt 84,5% kế hoạch đã phân bổ…

Cùng với đó, công tác thu hồi vốn tạm ứng luôn được Kho bạc Nhà nước Hà Giang quan tâm, thường xuyên chỉ đạo Phòng kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát số còn tạm ứng theo hợp đồng của từng dự án, đôn đốc các Ban quản lý, Chủ đầu tư thu hồi tạm ứng theo quy định; Tham mưu lãnh đạo UBND Tỉnh ban hành nhiều văn bản thông báo thu hồi tạm ứng của từng dự án gửi đến các đơn vị Chủ đầu tư, Ban quản lý đồng thời có báo cáo số dư tạm ứng với UBND Tỉnh và cơ quan Tài chính cùng cấp theo quy định. Nhờ vậy, đến hết năm 2020, chưa có dự án nào tạm ứng quá hạn.

Nhìn chung, có được những kết quả nêu trên là nhờ phát huy truyền thống tốt đẹp, Kho bạc Nhà nước Hà Giang luôn đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành; quyết liệt, xử lý nhanh gọn các vướng mắc phát sinh; các chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm đều hoàn thành cả về số lượng và chất lượng.

Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã chủ động phối hợp với cơ quan thu, tăng cường công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu với các ngân hàng, mặt khác kịp thời nắm bắt chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, đã góp phần tập trung nhanh nguồn thu, điều tiết chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Đến ngày 31/12/2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 14.966,4 tỷ đồng/14.612 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcNgành Hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ trên 800 vụ vi phạm trong tháng 1/2021
Bài tiếp theoKho bạc Nhà nước tăng cường các biện pháp, đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây