Hết quý II/2021, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư gần 1.123 tỷ đồng

Chứng khoán VPS

Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2021. Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II/2021 (đến hết ngày 30/6/2021) là 1.122,920 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, trong quý II/2021 không thực hiện trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II/2021 (từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/6/2021) là 4.220,314 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý II/2021 là 3,172 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm trong quý II/2021 là 5 triệu đồng.

Trước đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I/2021 (đến hết ngày 31/3/2021) là 5.340,068 tỷ đồng.

Việc Bộ Tài chính công khai tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2021 nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.