Agribank – Vay ngân hàng (2021)

0
124

Hướng dẫn vay tiền nhanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank với nhiều sản phẩm vay vốn hấp dẫn như vay tín dụng tiêu dùng, vay hạn mức quy mô nhỏ, vay lưu vụ, vay vốn hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp, vay vốn ưu đãi lãi suất hỗ trợ các huyện nghèo, vay vốn phục vụ chính sách phát triển NN-NT, vay thấu chi tài khoản, vay kinh doanh.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được thành lập 26/03/1988 chính là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.Hơn 32 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn chứng minh vai trò của mình xứng đáng là một trong những Ngân hàng Thương mại dẫn đầu Việt Nam, gắn kết cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng đài vay vốn Agribank: 1900558818

Trang chủ: http://agribank.com.vn

Agribank
Agribank

Cho đến giờ, ngân hàng Agribank đưa ra hàng loạt sản phẩm vay vốn với lãi suất cạnh tranh, Số tiền vay lớn, điều kiện không khó khăn nhằm hỗ trợ người vay giải quyết khủng hoảng tài chính.

Các sản phẩm vay

Vay tín dụng tiêu dùng

Lợi ích

 

 • Dễ dàng được tư vấn các sản phẩm vay vốn tại hơn 2.300 điểm giao dịch của Agribank
 • Có thể tháo gỡ sức ép tài chính với những khoản vay vốn nhỏ, cấp bách của khách vay
 • Vay vốn với giấy tờ không rắc rối và ưu tiên duyệt vay ngay trong ngày cho anh/chị khi ngân hàng nhận được bộ hồ sơ đủ theo quy định

Đặc điểm

 • Đối tượng cho vay: Cá nhân
 • Hạn mức vay đạt tới 30 triệu đồng
 • Thời gian vay tối đa 12 tháng
 • Lãi suất dựa theo quy định của từng kỳ
 • Mục đích vay vốn: Vay tiêu dùng (mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình, chi phí học tập, khám chữa bệnh…)
 • Phương thức cho vay:
  • Cho vay từng lần
  • Cho vay theo hạn mức
  • Cho vay thấu chi

Vay hạn mức quy mô nhỏ

Lợi ích

 • Đối tượng vay vốn đa dạng, giảm bớt khó khăn tài chính dành cho các nhu cầu vốn nhỏ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Thời gian thanh toán tiền linh hoạt phù hợp với nguồn tiền của mọi người.
 • Chủ yếu hướng tới khách hàng vay tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
 • Đối tượng cho vay là khách hàng cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để thanh toán các chi phí hoạt động kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống,…

Đặc điểm

 • Đối tượng cho vay: Cá nhân, hộ gia đình
 • Lượng tiền vay có thể tới 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng)
 • Thời gian vay: Ngắn, trung hạn ( dựa vào từng nhu cầu vốn cụ thể của khách hàng)
 • Lãi suất tuỳ theo quy định của từng kỳ
 • Mục đích vay vốn: xử lý nhu cầu cần tiền tiêu dùng, kinh doanh…
 • Phương thức cho vay:
  • Cho vay từng lần
  • Cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ
  • Cho vay thấu chi

Vay lưu vụ

Lợi ích

 • Các bạn đang tồn tại dư nợ theo HĐTD/sổ vay vốn đã ký kết, khi các bạn tiếp tục có nhu cầu vay vốn sẽ được Agribank kéo dài thời hạn vay vốn sang chu kỳ sản xuất tiếp theo
 • Người dân dễ dàng được hỗ trợ những sản phẩm vay vốn tại hơn 2.300 điểm giao dịch của Agribank

Đặc điểm

 • Đối tượng cho vay: Cá nhân, hộ gia đình
 • Tổng tiền vay: căn cứ vào nhu cầu vay, không vượt quá dư nợ của chu kỳ trước
 • Thời gian vay: Tối đa 12 tháng, không vượt quá thời gian còn lại của chu kỳ sản xuất tiếp theo
 • Lãi suất: căn cứ theo quy định của từng kỳ
 • Mục đích vay vốn: Thanh toán các chi phí nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm
 • Phương thức giải ngân: Mỗi HĐTD/sổ vay vốn chỉ được vay lưu vụ 1 lần

Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp

Agribank
Agribank
 • Đối tượng cho vay: khách hàng cá nhân, pháp nhân.
 • Mục đích: Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam mua máy, thiết bị nằm trong danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố và đầu tư các dự án máy, thiết bị (bao gồm cả nhà xưởng) được thẩm định theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Thời gian cho vay: ngắn/trung/dài hạn
 • Gói vay:
  • Khoản vay tối đa để mua các loại máy, thiết bị theo quy định theo danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố bằng 100% giá trị hàng hóa.
  • Đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp: mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự án
 • Mức hỗ trợ lãi suất:
  • Đối với các khoản vay để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Hỗ trợ 100% trong hai năm đầu, 50% trong năm thứ ba.
  • Đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tại máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.
 • Lãi suất: tuỳ vào quy định của Agribank trong từng thời kỳ.
 • Bảo đảm tiền vay: Agribank xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm.

Tổng đài vay vốn Agribank: 1900558818

Cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình Hỗ trợ các huyện nghèo

 • Đối tượng cho vay: khách hàng cá nhân, pháp nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn 64 huyện nghèo.
 • Mục đích: đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn 64 huyện nghèo
 • Mức hỗ trợ lãi suất:
  • Vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay.
  • Vay vốn đầu tư sản xuất, chế biến kinh doanh trên địa bản 64 huyện nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay.
 • Lãi suất: dựa theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ.
 • Bảo đảm tiền vay: Agribank xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm.

Cho vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn

Agribank
Agribank
 • Đối tượng:
  • Cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại
  • Pháp nhân bao gồm:
   • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;
   • Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn ngoại trừ: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp khai khoáng, các đơn vị sản xuất điện và các doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại tiết (iii) nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất;
   • Doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp.
 • Cơ chế bảo đảm tiền vay: Agribank nơi cho vay được xem xét, quyết định cho vay không có bảo đảm tài sản, có bảo đảm bằng tài sản theo quy định
 • Thời hạn cho vay: Ngắn/trung/dài hạn
 • Lãi suất: dựa vào quy định của Agribank trong từng thời kỳ.

Vay thấu chi tài khoản

 • Đặc điểm: khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.
 • Mục đích: phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng đời sống không dùng tiền mặt của khách hàng
 • Hạn mức thấu chi: tối đa lên tới 100 triệu đồng.
 • Thời hạn thấu chi: tối đa 12 tháng;
 • Bảo đảm tiền vay: Agribank xem xét cấp hạn mức thấu chi có/không có tài sản bảo đảm.
 • Lãi suất: Theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ.

Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống

 • Đặc điểm
  • Agribank cho vay đối với khách hàng là cá nhân để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình của cá nhân đó.
  • Đặc điểm: khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.
 • Thời hạn cho vay: Ngắn/trung/dài hạn
 • Mức cho vay: Tối đa 100% nhu cầu vốn
 • Bảo đảm tiền vay: Agribank xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm.
 • Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần;
 • Lãi suất: Theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ.
 • Mục đích: phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng đời sống không dùng tiền mặt của khách hàng
 • Hạn mức thấu chi: tối đa lên tới 100 triệu đồng.
 • Thời hạn thấu chi: tối đa 12 tháng;
 • Bảo đảm tiền vay: Agribank xem xét cấp hạn mức thấu chi có/không có tài sản bảo đảm.
 • Lãi suất: Theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ.
 • Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

Vay vốn kinh doanh

Agribank
Agribank
 • Đặc điểm: Agribank cho vay đối với khách hàng là cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp ngoài nhu cầu vốn phục vụ đời sống, bao gồm nhu cầu vốn của pháp nhân, cá nhân và nhu cầu vốn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân vay vốn là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Mức cho vay: Tối đa 100% nhu cầu vốn.
  • Cho vay ngắn hạn: Tối đa 100% nhu cầu vốn.
  • Cho vay trung hạn: Tối đa 75% tổng nhu cầu vốn.
  • Cho vay dài hạn: Tối đa 70% tổng nhu cầu vốn.
 • Lãi suất: Theo quy định của Agribank trong từng thời kỳ.
 • Bảo đảm tiền vay: Agribank xem xét cho vay có/không có tài sản bảo đảm.
 • Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần;
 • Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.

Tổng đài vay vốn Agribank: 1900558818

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcVIB – Vay nhanh ngân hàng tới 600 triệu
Bài tiếp theoGiả mạo ngân hàng – Khách hàng mất tiền oan vì tin nhắn định danh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây