02 cách nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân điện tử

0
2

Theo Tổng cục Thuế, cách thứ nhất, cá nhân có thể khai Tờ khai 02/QTT-TNCN và nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Theo đó, người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (trang web: thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ dành cho cá nhân) bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được đăng ký với cơ quan thuế.

Sau đó, người nộp thuế chọn Tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN tại mục Quyết toán thuế/Kê khai trực tuyến và thực hiện kê khai trực tuyến tờ khai 02/QTT-TNCN. Sau khi người nộp thuế hoàn tất thông tin trên Tờ khai 02/QTT-TNCN và gửi bản chụp tài liệu kèm theo theo quy định (nếu có) và nhập mã xác thực (OTP) (do cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi đến số điện thoại của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan Thuế) và nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Bản chụp tài liệu kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNCN dưới dạng điện tử được lưu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để phục vụ cho việc kiểm tra hồ sơ khai thuế của cơ quan Thuế.

Chậm nhất sau 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo Mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành theo Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ Tài chính) qua địa chỉ thư điện tử đồng thời gửi tin nhắn đến số điện thoại của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ Tài chính) cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đồng thời gửi tin nhắn đến số điện thoại của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan Thuế.       

Cách thứ hai, cá nhân có thể khai Tờ khai 02/QTT-TNCN qua ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế và nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Theo đó, người nộp thuế thực hiện kê khai Tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, sau đó kết xuất tờ khai theo định dạng XML và đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (trang web: thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ dành cho cá nhân) bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được đăng ký với cơ quan Thuế. người nộp thuế vào mục Quyết toán thuế/Gửi tờ khai quyết toán thuế để đính kèm Tờ khai 02/QTT-TNCN và bản chụp các tài liệu kèm theo theo quy định và nộp hồ sơ quyết toán thuế các bước tương tự như hướng dẫn tại mục 1.

Về tra cứu hồ sơ quyết toán thuế, người nộp thuế có thể tra cứu thông tin hồ sơ khai thuế và thông báo thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thông qua tài khoản giao dịch thuế điện tử. Người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để xem, in toàn bộ thông tin về hồ sơ, thông báo đã nhận/gửi giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

Như vậy, cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử có thể kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN mà không cần nộp bản giấy đến cơ quan thuế. Việc nộp hồ sơ quyết toán thuế giúp cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí. Người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế vào mọi lúc, mọi nơi, không kể không gian, thời gian.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcXử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hóa đơn nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế
Bài tiếp theoThủ tướng phê duyệt triển khai thí điểm tiền di động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây