Xác định tiền thuê đất đối với tài sản công gắn liền với đất cho thuê

0
103

Gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ Tài chính xem xét, có cơ chế riêng trong việc tính tiền thuê đất đối với tài sản công cho thuê phục vụ các hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục. Đồng thời, có cơ chế mở có thể áp dụng những chính sách ưu đãi phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính đã dẫn chứng các quy định của pháp luật liên quan đến việc cho thuê tài sản công và tính tiền thuê đất khi cho thuê tài sản công gắn liền với đất.

Theo đó, khoản 1 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công đối với: Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất; tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư.

Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng quy định, trường hợp sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải nộp tiền thuê đất tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ thời điểm có quyết định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh hoặc kể từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, hợp đồng liên doanh, liên kết.

Bên cạnh đó, Điểm 7a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê có sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích đất, một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà, công trình xây dựng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thì phải nộp tiền thuê đất.

Trong đó, trường hợp sử dụng toàn bộ diện tích đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, tài sản gắn liền với đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì tiền thuê đất được xác định như đối với trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất sản xuất kinh doanh.

Trường hợp sử dụng một phần diện tích đất hoặc tài sản gắn liền với đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì số tiền thuê đất phải nộp được xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, mức % tính đơn giá thuê đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và tỷ lệ % diện tích đất hoặc diện tích nhà, công trình xây dựng (sàn sử dụng) sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Trường hợp không tách riêng được diện tích phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì số tiền thuê đất phải nộp được xác định theo hệ số phân bổ. Hệ số phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết với tổng dự toán thu của đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết, các trường hợp được sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê và việc xác định tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản gắn liền với đất để cho thuê đã được pháp luật quy định cụ thể. Theo đó, tiền thuê đất chỉ phải xác định tương ứng với diện tích cho thuê theo tỷ lệ thời gian, diện tích cho thuê và doanh thu của việc cho thuê trên tổng dự toán thu của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài chính đề nghị cử tri phản ánh với các cơ quan chức năng của địa phương để bảo đảm việc cho thuê tài sản công và xác định tiền thuê đất khi cho thuê tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất bảo đảm chế độ quy định.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcVietbank được được chấp thuận tăng vốn điều lệ
Bài tiếp theoBộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây