Vi phạm quy định về mua lại cổ phiếu bị xử phạt thế nào?

0
101

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo quy định tại Nghị định này, kể từ ngày 1/1/2021, các hành vi vi phạm quy định về mua lại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán sẽ bị xử phạt nghiêm.

Cụ thể, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Thực hiện mua lại cổ phiếu không đúng quy định pháp luật về thời hạn, giá, khối lượng giao dịch; Không làm thủ tục giảm vốn điều lệ hoặc làm thủ tục giảm vốn điều lệ không đúng thời hạn theo quy định pháp luật sau khi thực hiện mua lại cổ phiếu.

Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

Một là, mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật hoặc đã báo cáo nhưng chưa có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo việc mua lại cổ phiếu.

Hai là, mua lại cổ phiếu khi không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Ba là, thay đổi phương án mua lại cổ phiếu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Bốn là, mua lại cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc nội dung đã công bố thông tin ra công chúng.

Năm là, bán ra số cổ phiếu đã mua lại, trừ trường hợp công ty chứng khoán, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình được bán ra cổ phiếu ngay sau khi mua lại trong các trường hợp: Công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ; Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của cổ đông.

Bên cạnh đó, theo quy định của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, các đối tượng vi phạm sẽ phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 16 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcHỗ trợ tiền ăn 160.000 đồng/người/ngày với công tác chống dịch Covid-19 trong 5 ngày Tết Nguyên Đán 2021
Bài tiếp theoĐịnh hướng phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong năm 2021 (*)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây