Từ ngày 6/8/2021, giảm 50% một số khoản phí, lệ phí lĩnh vực thú y

Chứng khoán VPS

Thông tư số 68/2021/TT-BTC quy định giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y so với quy định quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Theo đó, giảm 50% các khoản phí, lệ phí gồm: Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; Phí kiểm dịch gia cầm.

Mức phí, lệ phí nêu trên được thực hiện từ ngày 6/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Trước đó, để tiếp tục gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, hàng loạt chính sách giảm các loại phí, lệ phí khác cũng đã được Bộ Tài chính ban hành nhằm kịp thời giảm thiểu khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *