Từ ngày 12/3/2021, bắt buộc công khai thông tin về đại lý thuế

0
3

Cụ thể, tại Điều 29 Thông tư số 10/2021/TT-BTC Bộ Tài chính quy định nội dung công khai thông tin về đại lý thuế bao gồm:

Thứ nhất, thông tin công khai đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, danh sách nhân viên đại lý thuế, phạm vi cung cấp dịch vụ và các thông tin cần thiết khác.

Thứ hai, thông tin công khai đại lý thuế bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, quyết định đình chỉ (số, ngày, cơ quan ban hành), lý do bị đình chỉ, thời gian bị đình chỉ.

Thứ ba, thông tin công khai đại lý thuế bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm: tên đại lý thuế, mã số thuế, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, quyết định thu hồi (số, ngày, cơ quan ban hành), ngày quyết định thu hồi có hiệu lực.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 12/3/2021, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế hoặc kể từ ngày ban hành quyết định đình chỉ, thu hồi theo quy định tại Điều 22, Điều 26, Điều 27 Thông tư này, Cục Thuế sẽ công khai trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thông tin về đại lý thuế theo quy định nếu trên.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trước3 tiêu chí giúp nhà đầu tư đánh giá chất lượng sàn P2P Lending
Bài tiếp theoBộ Tài chính lên kế hoạch triển khai Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây