Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế?

0
87

Theo thông tư số 10/2021/TT-BTC, đại lý thuế sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu thuộc 01 trong 05 trường hợp sau:

Một là,  không có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp trong 03 tháng liên tục (Hiện hành không quy định về thời gian trong 3 tháng liên tục).

Hai là, không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu cho cơ quan thuế theo quy định.

Ba là, tiết lộ thông tin gây thiệt hại vật chất, tinh thần, uy tín của người nộp thuế sử dụng dịch vụ đại lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế đồng ý hoặc pháp luật có quy định).

Bốn là, sử dụng, quản lý nhân viên đại lý thuế không đúng theo quy định tại Thông tư này.

Năm là, không thực hiện thông báo, báo cáo theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Thông tư này từ 15 ngày trở lên so với thời hạn báo cáo hoặc thời hạn thông báo của cơ quan thuế (quy định mới).

Thời hạn đình chỉ được tính từ ngày quyết định đình chỉ của Cục Thuế có hiệu lực cho đến khi đại lý thuế khắc phục được sai phạm, nhưng tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trước[Video] Công an địa phương xử phạt hàng trăm trường hợp không tuân thủ phòng dịch
Bài tiếp theoThêm nhiều đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây