Tổng cục Thuế sớm ban hành hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Chứng khoán VPS

Trước những thông tin phản ánh một số phương tiện thông tin đại chúng có nội dung trái chiều về quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa được Bộ Tài chính ban hành, chiều ngày 23/6, Bộ Tài chính khẳng định, việc thực hiện Thông tư phải được đảm bảo theo đúng quy định của các luật thuế có liên quan.

Một trong những nội dung đang được dư luận quan tâm là cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm phải thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào? Khẳng định về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, trường hợp trong năm cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng không phải nộp thuế.

Nếu trong năm cá nhân đã khai, nộp thuế và đến cuối năm tự xác định doanh thu có được chỉ đạt từ 100 triệu đồng trở xuống, thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tại Văn bản gửi đi, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế tiếp tục tăng cường các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế; giải đáp kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt là việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử để cá nhân, hộ kinh doanh có thể khai, nộp và hoàn thuế điện tử thuận lợi.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết, để giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế do tác động của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Theo đó, cá nhân cho thuê tài sản phát sinh thuế TNCN phải nộp trong năm 2021 sẽ chưa phải nộp thuế cho đến ngày 31/12/2021.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế sớm có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai Thông tư số 40/2021/TT-BTC theo đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *