Tổng cục Hải quan hướng dẫn kiểm tra hàng hóa trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp

Chứng khoán VPS

Cụ thể, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, đảm bảo đúng quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời không tiến hành kiểm tra việc bảo quản hàng hóa theo quy định tại điểm b.1.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC cho đến khi Tổng cục Hải quan có thông báo mới.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn quản lý, chỉ đạo các chi cục trực thuộc tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá rủi ro đối với các trường hợp tạm thời chưa kiểm tra việc bảo quản hàng hóa, địa điểm bảo quản hàng hóa do dịch bệnh COVID-19.

Khi có thông tin về việc lô hàng nhập khẩu không được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật, hoặc không đưa về địa điểm bảo quản theo thời hạn đã đăng ký, thì tiến hành kiểm tra ngay hoặc gửi yêu cầu cho chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa để kiểm tra.

Việc kiểm tra phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 và tuân thủ quy định của Bộ Y tế, chính quyền địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *