Tín dụng tăng 7,17% trong 9 tháng đầu năm

Chứng khoán VPS

Báo cáo tình hình kinhh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 cho thấy, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tăng trưởng tín dụng 9 tháng vẫn đạt khá, ở mức 7,17%. Kinh doanh bảo hiểm và huy động vốn trên thị trường chứng khoán cũng có mức tăng trưởng khá, đạt lần lượt 13% và 12%.

Cụ thể, tính đến thời điểm 20/9/2021, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,95% so với cuối năm 2020 (cùng thời điểm năm 2020 tăng 7,58%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 4,28% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 7,48%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 7,17% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 4,99%).

Tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán 9 tháng ước tính đạt 292,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 24.042 tỷ đồng/phiên, tăng 224% so với bình quân năm 2020.

Về lạm phát tháng 9 và 9 tháng, Tổng cục Thống kê cho biết: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 giảm 0,62% so với tháng trước, tăng 1,88% so với tháng 12/2020.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 9 tăng 2,06%; CPI bình quân quý 3/2021 tăng 2,51%. Tính chung 9 tháng năm 2021, CPI tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản 9 tháng chỉ tăng 0,88%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *