Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2020

Chứng khoán VPS

Trong báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021 vừa công bố, Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng vốn huy động của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố tính đến ngày 1/8/2021 đạt 3.029,25 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó: vốn huy động của khối ngân hàng nhà nước đạt 872,12 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng vốn huy động, tương đương tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ; vốn huy động của khối ngân hàng thương mại cổ phần đạt 1.599,57 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,8% tổng vốn huy động, tăng 1% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ; vốn huy động của khối ngân hàng nước ngoài, liên doanh đạt 557,56 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng vốn huy động, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2020 - Ảnh 1

Phân theo loại tiền tệ thì vốn huy động bằng VND đạt 2.676,65 nghìn tỷ đồng, chiếm 88,4% tổng vốn huy động, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 16,1% so với cùng kỳ 2020; vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 352,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng vốn huy động, tăng 3,5% so tháng trước và tăng 1,6% so cùng kỳ.

Về tín dụng, Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố tính đến ngày 1/8/2021 đạt 2.681,49 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó: dư nợ tín dụng của khối ngân hàng nhà nước đạt 797,85 nghìn tỷ, chiếm 29,8% tổng dư nợ toàn hệ thống, giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ; dư nợ tín dụng của khối ngân hàng cổ phần đạt 1.452,15 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ; dư nợ tín dụng của khối ngân hàng nước ngoài, liên doanh đạt 431,49 nghìn tỷ đồng, chiếm 16% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Phân theo loại tiền tệ, dư nợ tín dụng bằng VND đạt 2.488,86 nghìn tỷ đồng, chiếm 92,8% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2020; dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 192,64 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,2%, giảm 0,2% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Phân theo thời hạn cho vay, dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng phân theo thời hạn cho vay, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 1.220,89 nghìn tỷ đồng, chiếm 45,5% tổng dư nợ tín dụng, giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2020; dư nợ trung hạn, dài hạn đạt 1.460,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,5% tổng dư nợ, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *