Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế

0
106

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn, người nộp thuế cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong bối cảnh đó, cùng với việc đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, ngành Thuế đã chủ động báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ về thuế nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 được Quốc hội, Chính phủ giao.

Để tiếp tục thực hiện công cuộc cải cách hệ thống thuế, cũng như đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2021, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo các cục thuế địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, cụ thể:

Thứ nhất, triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cùng với đó, quản lý chặt chẽ nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn phát sinh vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 ở mức cao nhất theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính.

Thứ hai, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Thứ ba, tập trung xây dựng và hoàn thiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2030, qua đó tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thay đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đẩy mạnh quản lý thuế theo rủi ro, từ đó hỗ trợ người nộp thuế ngày càng tốt hơn.

(*) Trích lược từ bài ” Ngành Thuế đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19″ đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1+2 tháng 01/2021.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcXây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn 2021-2030
Bài tiếp theoĐịnh hướng phát triển thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2021-2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây