Thời gian tính giảm trừ gia cảnh như thế nào?

0
93

Gửi câu hỏi về chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 của Tổng cục Thuế, bạn đọc cho biết, ngày 18/02/2021, bạn đọc có thực hiện thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cán bộ của công ty, thời điểm phát sinh giảm trừ là từ tháng 05/2020. Mã số thuế người phụ thuộc đã được cơ quan thuế cấp thành công. Bạn đọc hỏi, có được tính giảm trừ gia cảnh cho cán bộ đó từ tháng 05/2020 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 không?

Giải đáp vướng mắc này, Tổng cục Thuế dẫn chứng, theo quy định về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 có hướng dẫn: “c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó”.

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp của bạn đọc tại ngày 18/02/2021 đã thực hiện thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh thành công cho người phụ thuộc nếu người phụ thuộc thuộc đối tượng theo quy định tại điểm d.4 là: anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột, cháu ruột, người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế 2020 vì thời điểm đăng ký đã quá hạn ngày 31/12/2020.

Nếu người phụ thuộc là các đối tượng còn lại ngoài đối tượng nêu trên, người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Cũng liên quan đến giảm trừ gia cảnh, bạn đọc khác hỏi, đối với cả ủy quyền quyết toán và không ủy quyền quyết toán, khi tính giảm trừ gia cảnh là tính theo số tháng làm việc trong năm có thu nhập hay tính cả 12 tháng?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, việc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và giảm trừ gia cảnh cho bản thân được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp nếu cá nhân thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức chi trả thì khi quyết toán thuế, người lao động trong trường hợp này được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân đủ 12 tháng và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Trường hợp cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan chi trả thì trong năm tại tổ chức chi trả sẽ chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân theo thực tế tháng phát sinh thu nhập tại tổ chức chi trả, chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo thực tế hồ sơ đăng ký người phụ thuộc tại tổ chức chi trả.

Đến cuối năm, cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì sẽ được tính lại các khoản giảm trừ theo nguyên tắc được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân đủ 12 tháng và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.  

Thông qua các buổi hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế đã được Tổng cục Thuế trực tiếp giải đáp các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của cơ quan thuế nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để người nộp thuế hiểu rõ và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcBất động sản Nam Sài Gòn: Đi tìm lời giải căn hộ cao cấp đúng nghĩa
Bài tiếp theo1,8 triệu cổ phiếu BCV chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây