Theo sát diễn biến cung cầu, kịp thời bình ổn giá tại các tỉnh, thành phố

Chứng khoán VPS

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2021, các giải pháp quản lý, điều hành giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả; diễn biến mặt bằng giá của 6 tháng tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát lạm phát cả năm theo mục tiêu.

Tuy nhiên, hiện giá một số mặt hàng quan trọng thiết yếu là nguyên, nhiên liệu tiếp tục có xu hướng tăng giá theo giá thế giới, nhất là xăng dầu, vật liệu xây dựng, tác động đến các ngành sản xuất khác, thực hiện các dự án đầu tư và đời sống kinh tế – xã hội.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8227/BTC-QLG ngày 26/7/2021 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021.

Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất; vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… để kịp thời có các giải pháp bình ổn giá thị trường phù hợp.

Đồng thời, đẩy mạnh kê khai, niêm yết giá, công khai thông tin về giá; kiểm soát chặt yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công…

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động có kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn để tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá thuộc thẩm quyền của địa phương; kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung có vướng mắc, chồng chéo không phù hợp với thực tiễn để tạo thuận lợi cho việc quản lý, điều hành giá trên địa bàn.

Ngoài ra, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, thông tin kịp thời về tình hình giá cả thị trường; công khai, minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất; vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải… Từ đó, hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát, tránh các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả thị trường, đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *