Thêm hai cá nhân bị xử phạt vì vi phạm liên báo quan đến công bố thông tin

Chứng khoán VPS

Ngày 18/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 150/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hà Trung (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt ông Nguyễn Hà Trung – Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (mã chứng khoán: PLC) với số tiền 20 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm c khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo Quyết định xử phạt, ông Nguyễn Hà Trung đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Trung đăng ký bán 40.000 cổ phiếu PLC từ ngày 05/01/2021-28/01/2021 và khớp bán 40.000 cổ phiếu vào ngày 05/01/2021. Tuy nhiên, đến ngày 15/01/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thu Hiền (quận Đống Đa, Hà Nội) với số tiền 15 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Được biết, bà Đỗ Thu Hiền đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể, ngày 15/01/2021, bà Đỗ Thu Hiền đã bán 270.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu NHP (mã chứng khoán NHP) dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 2.052.000 cổ phiếu (7,44%) xuống 1.782.000 cổ phiếu (6,46%). Tuy nhiên, đến ngày 22/02/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về thay đổi tỷ lệ sở hữu.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *