Thêm 02 cá nhân bị xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Chứng khoán VPS

Ngày 15/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 231/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Xuân Thịnh (TP. Hải Phòng) – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã chứng khoán: HAP).

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt 22,5 triệu đồng đối với ông Vũ Xuân Thịnh vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch khi đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu HAP từ ngày 06/10/2020 đến ngày 05/11/2020.

Dù không thực hiện được giao dịch, nhưng đến ngày 20/11/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của ông Vũ Xuân Thịnh.

Trước đó, ngày 14/09/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Thế Long (TP. Hải Phòng).

Theo đó, ông Phạm Thế Long – Thư ký Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã chứng khoán: VIP) bị phạt tiền 5 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm b Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Phạm Thế Long đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Được biết, từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021, ông Phạm Thế Long là bán 24.900 cổ phiếu VIP (tương ứng 249.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VIP) nhưng công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *