Thế nào là khoản thu trái pháp luật trên thị trường chứng khoán?

0
112

Theo Thông tư số 117/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, Điều 132 Luật Chứng khoán chỉ rõ, các khoản thu trái pháp luật là số lợi mà tổ chức, cá nhân có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán, sau khi trừ đi các khoản thuế, phí phải nộp. Các khoản thuế, phí phải nộp do công ty chứng khoán cung cấp và xác nhận.

Về nguyên tắc xác định khoản thu trái pháp luật, Thông tư số 117/2020/TT-BTC quy định đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì xác định khoản thu trái pháp luật có được theo từng hành vi vi phạm; Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm đối với nhiều mã chứng khoán thì xác định khoản thu trái pháp luật theo từng mã chứng khoán.

Trường hợp một tổ chức hoặc một cá nhân sử dụng nhiều tài khoản để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán hoặc sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán thì khoản thu trái pháp luật được tính trên tổng giao dịch của các tài khoản sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm sau khi trừ giao dịch nội nhóm giữa các tài khoản (nếu có). Giao dịch nội nhóm là giao dịch giữa các tài khoản mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các tài khoản trong nhóm;

Về cách tính khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán  theo công thức sau:

Khoản thu trái pháp luật = (Giá bán bình quân – Giá mua bình quân) X (Khối lượng chứng khoán bán ra – Khối lượng chứng khoán giao dịch nội nhóm)

Đối với trường hợp khoản thu trái pháp luật do sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán, phương pháp tính được quy định theo 02 trường hợp sau:

Thứ nhất, với trường hợp thông tin nội bộ được công bố làm giá chứng khoán tăng, khoản thu trái pháp luật được tính trên cơ sở khoản chênh lệch giữa giá bán bình quân và giá mua bình quân nhân với tổng khối lượng chứng khoán bán ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông tin nội bộ được công bố sau khi trừ đi các khoản thuế, phí phải nộp. Thời kỳ tính giá mua bình quân được xác định kể từ khi người vi phạm sử dụng thông tin nội bộ để mua chứng khoán đến thời điểm thông tin nội bộ được công bố.

Thứ hai, với trường hợp thông tin nội bộ được công bố làm giá chứng khoán giảm, khoản thu trái pháp luật được tính trên cơ sở khoản chênh lệch giữa giá bán bình quân và bình quân giá đóng cửa trong 10 ngày giao dịch liên tiếp kể từ ngày thông tin nội bộ được công bố nhân với tổng khối lượng chứng khoán bán ra sau khi trừ đi các khoản thuế, phí phải nộp. Thời kỳ tính giá bán bình quân được xác định kể từ khi người vi phạm sử dụng thông tin nội bộ để bán chứng khoán đến thời điểm thông tin nội bộ được công bố.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcĐảm bảo phòng, chống cháy, nổ và an ninh cơ quan trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu
Bài tiếp theoNhững yếu tố cộng hưởng thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam bứt phá (*)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây