Thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo bảo hiểm y tế

Về đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn, đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế là các trường hợp đến khám và người bệnh điều trị nội trú có biểu hiện nghi ngờ được cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ định thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cụ thể: Người bệnh có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được bằng các nguyên nhân khác; Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ có bệnh Covid-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định Covid-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng là đối tượng được thanh toán bảo hiểm y tế.

Trường hợp xét nghiệm Covid-19 dương tính, người bệnh áp dụng biện pháp cách ly y tế: Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Mục 1 Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Trường hợp xét nghiệm Covid-19 âm tính: Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Mục 6 Công văn số 3100/BYT-BH.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng hướng dẫn cụ thể về mức giá thanh toán. Theo đó, thanh toán đối với trường hợp mẫu đơn, áp dụng mức giá dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/vi rút/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phải chuyển mẫu bệnh phẩm cho cơ sở khám chữa bệnh khác để thực hiện xét nghiệm, thực hiện theo quy định của Bộ Y tế tại Điều 9 Thông tư số 30/2021/TT-BYT ngày 31/12/2020 hướng dẫn Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Bảo hiểm xã hội các tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4356/BYT-KHTC của Bộ Y tế và Công văn số 561/BHXH-CSYT để giám định và thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế.

Đối với mẫu gộp, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4356/BYT-KHTC.

Thời điểm thanh toán tính từ ngày 28/5/2021 từ thời điểm Bộ Y tế ban hành Công văn số 4356/BYT-KHTC nêu trên.

Công văn số 1537/BHXH-CSYT nêu rõ, không thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các trường hợp đã được các nguồn khác chi trả. Các cơ sở thực hiện xét nghiệm Covid-19 tổ chức đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế theo các quy định hiện hành hoặc theo hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc Ủy ban phòng chống Covid-19 trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *