Tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội đối với một số trường hợp từ ngày 08/8/2021

Cụ thể, theo Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, kể từ ngày 08/8/2021, sẽ tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 03 tháng trở lên.

Thứ hai, không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý.

Thứ ba, người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ 01 tháng trở lên.

Bên cạnh đó, Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH cũng quy định rõ dừng hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong các trường hợp sau đây:

Một là, đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người nhận chăm sóc nuôi dưỡng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật.

Hai là, đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP không còn đủ điều kiện nhận nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định.

Ba là, người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng không còn đủ điều kiện theo quy định tại Điều 22 và Điều 23 Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Bốn là, người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoặc bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.