Phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

0
5

Theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2021, việc phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được thực hiện theo các quy định mới đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với công ty cổ phần, việc chào bán trái phiếu chuyển đổi và chào bán trái phiếu kèm chứng quyền, phương án phát hành phải được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Việc biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Trong khi đó, đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thực hiện theo Điều lệ của công ty. Trường hợp Điều lệ của công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu là Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc chủ sở hữu công ty theo Điều lệ của công ty.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, ngoài thẩm quyền phê duyệt theo quy định trên, phải tuân thủ quy định về việc huy động vốn quốc tế theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngoài thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quy định trên, thẩm quyền chấp thuận phương án phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcHiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương có nhiều nguyên nhân
Bài tiếp theoCấu trúc sở hữu đặc biệt trong huy động vốn quốc tế: Kinh nghiệm từ Trung Quốc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây