Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuế được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chứng khoán VPS

Ghi nhận kết quả tích cực

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Để đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn Thành phố, thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền cho doanh nghiệp, người nộp thuế về những lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử; đôn đốc, giám sát tiến độ triển khai hóa đơn điện tử; kiểm soát, phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử…

Nhờ đó, lũy kế đến ngày 20/08/2021, trên địa bàn TP. Hà Nội có 151.722 doanh nghiệp, tổ chức thông báo phát hành hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ gần 100%; trong đó, có 98.512 doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng hóa đơn điện tử (đạt tỷ lệ 64,93%).

Cùng với đó, đơn vị đã hướng dẫn hộ kinh doanh, người nộp thuế thực hiện thanh toán, nộp thuế không dùng tiền mặt đối với hồ sơ về lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, đến nay có 12.378 hộ kinh doanh thực hiện thành công nộp thuế điện tử với số tiền là 220 tỷ đồng. Đã có 32.398/907.972 tờ khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy được nộp, với 15.176 lượt giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 511 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đã triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình cá nhân trên Cổng qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trên cơ sở tiền đề của công tác triển khai quản lý thương mại điện tử từ năm 2017 và một số nguyên tắc về quản lý thuế đối với giao dịch thương mại điện tử, Cục Thuế TP. Hà Nội đã cụ thể hóa chính sách thuế để quản lý chặt chẽ và hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

Đến tháng 7/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đưa vào quản lý 382 cá nhân có hoạt động cung cấp sản phẩm ứng dụng/sản phẩm nội dung tại các nền tảng ứng dụng (Google Play, Apple Store…). Các cá nhân đã thực hiện kê khai thuế đầy đủ theo quý, số thuế đã nộp lũy kế từ năm 2018 đến nay là 203 tỷ đồng, trong đó riêng 7 tháng năm 2021 là 39 tỷ đồng.

Đơn vị đã và đang đang thực hiện rà soát các hình thức bán hàng của gần 32.100 thông tin giao dịch cơ sở kinh doanh có sử dụng ứng dụng giao hàng và dữ liệu về 756 chủ cơ sở cho thuê nhà, cung cấp dịch vụ lưu trú.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế; thông tin với người nộp thuế bằng phương thức điện tử giúp việc trao đổi, hỗ trợ được nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện…

Nhìn chung, những cải cách của Cục Thuế TP. Hà Nội trong thời gian qua đã cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, qua đó đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách của đơn vị.

Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuế được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đang từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế.

Để hiện thực hóa việc chuyển đổi số, từ tháng 9/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đặt mục tiêu đến năm 2022 trở thành một trong các đơn vị của ngành Thuế dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và về an toàn an ninh mạng.

Đồng thời, đơn vị cũng phấn đấu đưa 100% thủ tục hành chính thuế lên hệ thống trực tuyến, được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ mật).

Cùng với đó, trong tháng 9/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội triển khai ứng dụng thuế điện tử (eTax) dành cho thiết bị di động, để cung cấp các dịch vụ nâng cao tính trải nghiệm cho người dùng và bổ sung chức năng tra cứu thông tin người phụ thuộc và hỗ trợ người nộp thuế điện tử thông qua liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, Cục Thuế sẽ kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm của quốc gia và các sở, ngành để cung cấp dịch vụ công kịp thời với phương châm “một lần khai báo, trọn đời phục vụ công dân và người nộp thuế”.

Cùng với các mục tiêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng phấn đấu năm 2022, tối thiểu 30% hộ kinh doanh mở tài khoản và thanh toán thuế điện tử; 99% doanh nghiệp đăng ký phát hành hóa đơn điện tử; 90% doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử…

Thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hướng tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, đến nay có 12.378 hộ kinh doanh thực hiện thành công nộp thuế điện tử với số tiền là 220 tỷ đồng; 32.398/907.972 tờ khai điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy đã nộp, với 15.176 lượt giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 511 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đã triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình cá nhân trên Cổng qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *