Ngành Thuế đã tiếp nhận trên 139.000 đơn xin gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

Chứng khoán VPS

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS), lũy kế đến ngày 24/8/2021, tổng số đơn đề nghị gia hạn được tiếp nhận theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/04/2021 là 139.032 đơn; trong đó, có 119.557 doanh nghiệp, tổ chức và 19.475 cá nhân.

Cũng tính đến ngày 24/8/2021, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 72,744 nghìn tỷ đồng; trong đó, thuế giá trị gia tăng tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 40,652 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, tính trong tháng 3 tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 7.582 tỷ đồng, tháng 4 là 7.032 tỷ đồng, tháng 5 là 6.167 tỷ đồng, tháng 6 là 7.023 tỷ đồng, tháng 7 là 4.557 tỷ đồng, quý I là 3.943 tỷ đồng, quý II là 4.334 tỷ đồng.

Số tiền tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý I và quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 40% số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và bằng 29,550 nghìn tỷ đồng; số thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 301 tỷ đồng; tiền thuê đất là 2,269 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP là 115 nghìn tỷ đồng. Đây thực chất là khoản cho vay không tính lãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp, cá nhân để có nguồn tài chính phục vụ sản xuất, kinh doanh, gia tăng nguồn lực trong tương lai; là “liều thuốc” quý giúp doanh nghiệp “hồi sức” trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *