Mức phạt nào cho hành vi vi phạm quy định về thành lập quỹ thành viên?

Chứng khoán VPS

Cụ thể, theo Điều 31, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, hành vi không sửa đổi, bổ sung hồ sơ thành lập quỹ thành viên khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc khi phát sinh thông tin liên quan đến hồ sơ đã nộp thì sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Trong khi đó, các hành vi vi phạm như: Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để quảng cáo, kêu gọi góp vốn, thăm dò thị trường trong quá trình thành lập quỹ thành viên hoặc thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ không đúng quy định pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, sẽ phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như: Không báo cáo về việc thành lập quỹ thành viên theo quy định pháp luật hoặc thành lập quỹ thành viên khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật; Không báo cáo theo thời hạn pháp luật quy định về rủi ro, tổn thất tài sản quỹ.

Đặc biệt, theo quy định mới tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, sẽ áp dụng mức phạt nặng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ thành lập quỹ thành viên có thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu sự thật. Cụ thể, các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị phạt từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng và buộc hủy bỏ thông tin, cải chính thông tin nếu vi phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *