Một ngân hàng bị xử phạt 85 triệu đồng vì không báo cáo đối với “thông tin phải báo cáo”

Chứng khoán VPS

Theo Quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Ngân hàng này đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 129/NQ-HĐQT.21.00 ngày 16/3/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã soát xét.

Đồng thời, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn đối với Báo cáo thường niên 2019, Báo cáo tài chính quý IV/2019 riêng và hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng quý IV/2020.

Với các hành vi vi phạm này, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn với số tiền 85 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/7/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *