Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân giảm 0,1%/năm sau 7 tháng

Chứng khoán VPS

Ngày 31/8, Ngân hàng Nhà nước cập nhật diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong tháng 7/2021. Các mức lãi suất cập nhật cho thấy không nhiều thay đổi so với đầu năm.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước tháng 7 vừa qua ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-3,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,2-5,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,4-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,1-6,9% đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Những mức lãi suất trên thay đổi nhẹ ở một số vùng kỳ hạn so với cập nhật của Ngân hàng Nhà nước diễn biến trong tháng 1/2021: 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,1-3,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,0-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,6-6,8%/năm.

Đáng chú ý, theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực trong tháng 7 ở mức 4,4%/năm, chỉ giảm rất nhẹ với 0,1%/năm so với mức 4,5%/năm cập nhật hồi đầu năm.

Trong khi đó, đến tháng 7 lãi suất cho vay USD bình quân vẫn ở mức 3,0-6,0%/năm, về tổng thể gần như đứng yên so với đầu năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *