Kịp thời xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch COVID-19

Chứng khoán VPS

Cụ thể, đối với lương thực, triển khai Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã ban hành các văn bản giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp gạo DTQG cho 3 tỉnh (Bình Phước, Bạc Liệu, Sóc Trăng).

Kết quả, đến ngày 30/8/2021, các Cục DTNN khu vực đã xuất 2.276,625 tấn/4.117,8 tấn gạo cho 3 địa phương nói trên, trong đó đã hoàn thành việc xuất gạo DTQG cho 2 tỉnh Bình Phước và Bạc Liêu với số lượng lần lượt là 559,740 tấn và 636,975 tấn.

Riêng tỉnh Sóc Trăng, các Cục DTNN khu vực đã xuất 1.079,910 tấn/2.921,085 tấn gạo; số gạo còn lại triển khai xuất cấp theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo của địa phương. Dự kiến, thời gian hoàn thành giao nhận gạo cho Tỉnh này là trước ngày 15/9/2021.

Cùng với đó, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất 130.175,67 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến ngày 30/8/2021, các Cục DTNN khu vực đã xuất 24.409,288 tấn/54.762,184 tấn gạo. Trong đó, đã hoàn thành xuất cấp gạo cho 9/24 tỉnh, thành phố gồm: Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Số gạo còn lại là 30.352,896 tấn, các Cục DTNN khu vực triển khai xuất cấp theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo của các địa phương (thời gian thực hiện đến ngày 10/9/2021).

Đối với 75.413,486 tấn gạo còn lại chưa ban hành quyết định xuất cấp của 9 tỉnh khu vực miền Nam, hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mua gạo trên địa bàn khu vực Nam Bộ để xuất cấp.

Số lượng gạo xuất cấp cụ thể cho các địa phương, hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát kỹ danh sách hỗ trợ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về đối tượng, nguyên tắc, phạm vi hỗ trợ, có ý kiến thẩm định làm cơ sở để Bộ Tài chính cấp tiếp số lượng gạo còn lại.

Ngoài việc đẩy mạnh xuất gạo DTQG đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, ngành DTNN đã tích cực triển khai xuất cấp vật tư, thiết bị DTQG theo quyết định của các cấp có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực xuất 410 bộ nhà bạt cứu sinh (gồm: 150 bộ loại 16,5 m2, 170 bộ loại 24,5 m2 và 90 bộ loại 24,75 m2) và 14 bộ máy phát điện (gồm 11 bộ loại 30 KVA và 03 bộ loại 136-150 KVA) cho UBND TP. Hồ Chí Minh, để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 với giá trị khoảng 9,2 tỷ đồng.

Đồng thời, các Cục DTNN khu vực đã xuất 100 bộ nhà bạt (30 bộ loại 24,5 m2; 70 bộ loại 16,5 m2) và 10 bộ máy phát điện loại 30 KVA cho Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) để trang cấp ngay cho các lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ với giá trị khoảng 3,9 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *