Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 140/2020/NĐ-CP

0
109

Vừa qua, một số ý kiến phản ánh việc thoái vốn cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam bị vướng do cơ quan chức năng chưa có văn bản hướng dẫn việc tiếp tục triển khai bán cổ phần của SCIC sau khi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP được ban hành.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, triển khai thực hiện Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã dự thảo 03 thông tư để thay thế 05 thông tư hướng dẫn các Nghị định số 126, 91 và 32. Các dự thảo thông tư đã được gửi lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi.

Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thời gian đăng tải toàn văn dự thảo thông tư ít nhất là 60 ngày. Hiện nay, Bộ Tài chính đã tổng hợp ý kiến tham gia và đang rà soát, hoàn thiện các bước cuối cùng trước khi ban hành các thông tư hướng dẫn.

Về hướng dẫn xác định giá trị văn hóa, lịch sử vào giá khởi điểm chuyển nhượng vốn nhà nước/vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về nội dung này khi xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 – Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp. Dự thảo Thông tư có nội dung quy định về các bước xác định giá trị thương hiệu theo phương pháp tài sản.

Sau khi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp rà soát các trường hợp thoái vốn nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các phương án xử lý cụ thể theo thẩm quyền khi các văn bản hướng dẫn của Bộ chưa ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Công văn số 1475/BTC-TCDN ngày 08/02/2021).

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã có các công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội và SCIC hướng dẫn triển khai Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. Trong đó, trường hợp thoái vốn của SCIC tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi SCIC về phương án xử lý.

Ngày 23/02/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1184/VPCP-KTTH về việc tình hình triển khai Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. Theo đó, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, kịp thời hướng dẫn xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định. Trong trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp có văn bản phản ánh về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Đến nay, các trường hợp vướng mắc gửi về Bộ Tài chính đã được xử lý tháo gỡ đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, bảo vệ nhà đầu tư, đảm bảo xác định giá trị doanh nghiệp đầy đủ, gắn với thị trường, không gây ách tắc, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcCen Land mở “chiến dịch” tăng tốc kinh doanh ngay từ đầu năm
Bài tiếp theoCông ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây