Kho bạc Nhà nước Sơn La quản lý, điều hành quỹ ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả

0
8

Bám sát dự toán thu NSNN được giao, KBNN Sơn La đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan và các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp thu theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu điều tiết cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định.

Tính đến ngày 15/5/2022, KBNN Sơn La đã thực hiện thu NSNN đạt 5.373/15.237 tỷ đồng (không bao gồm số thu chuyển nguồn), bằng 35% dự toán năm, trong đó, thu trên địa bàn đạt 975/4.550 tỷ đồng, bằng 26% dự toán năm so với chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 21,5% so với chỉ tiêu giao của Hội đồng Nhân dân, bằng 99,5% so cùng kỳ; thu trợ cấp cân đối đạt 4.398/10.687 tỷ đồng, bằng 41% dự toán năm 2022. 

Về công tác kiểm soát chi NSNN, trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN Trung ương, UBND Tỉnh về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách, KBNN Sơn La chủ động phối hợp với cơ quan Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp tích cực; xử lý kịp thời các vướng mắc để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng NSNN, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đơn vị kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi chưa đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành dự toán ngân sách, đặc biệt đã tập trung nguồn vốn ưu tiên thanh toán chế độ cho con người, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Triển khai Chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN đảm bảo thông suốt.

Kết quả kiểm soát chi NSNN qua KBNN tính đến 15/5/2022 đạt: 4.317/16.598 tỷ đồng bằng 26% dự toán, trong đó, chi thường xuyên đạt 3.505/11.859 tỷ đồng, bằng 30% dự toán, bằng 105% so cùng kỳ; chi đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu đạt 812/4.739 tỷ đồng, bằng 17% dự toán năm, bằng 91% so cùng kỳ.

Song song với các nhiệm vụ trên, KBNN Sơn La đã chấp hành nghiêm chỉnh, đúng quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN; Tích cực triển khai thực hiện kịp thời chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017, Thông tư số 19/2020/TT-BTC về sửa đổi một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; Chỉ đạo các đơn vị lập và gửi Báo cáo tài chính Nhà nước theo quy định, tiến hành tổng hợp báo cáo Tài chính Nhà nước toàn tỉnh theo quy định…

KBNN Sơn La cũng tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hệ thống thanh toán song phương điện tử, Hệ thống thanh toán điện tử liên Kho bạc, TABMIS và chương trình thanh toán liên ngân hàng ổn định. Thực hiện nghiêm túc công tác đối chiếu hàng ngày, hàng tháng và xử lý vướng mắc theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcQuản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ quan, doanh nghiệp
Bài tiếp theoTập đoàn FLC lại bị phạt vì không công bố thông tin

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây