Kho bạc Nhà nước đổi mới công tác đối ngoại và truyền thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

0
15

Nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và hợp tác quốc tế trong tình hình mới, KBNN đã trình Bộ Tài chính điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế KBNN.

Trước đó, ngày 02/06/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1084/QĐ-BTC về việc sửa đổi Quyết định số 1959/QĐ-BTC ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Quyết định số 1084/QĐ-BTC) về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ, cục và văn phòng thuộc KBNN. Trong đó, chuyển nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền từ Văn phòng sang Vụ Hợp tác quốc tế kể từ ngày 01/06/2021.

Hiện nay, KBNN đang trình Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN. Trong đó, đổi tên Vụ Hợp tác quốc tế thành Vụ Đối ngoại – Truyền thông, gắn kết chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ đối ngoại và thông tin tuyên truyền, nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho hoạt động của các đơn vị trong hệ thống Kho bạc.

Để chỉ đạo, triển khai các hoạt động đối ngoại và thông tin tuyên truyền của KBNN trong thời gian tới, ngày 16/9/2021, Lãnh đạo KBNN đã có buổi làm việc với đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Lãnh đạo và một số chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế KBNN.

Tại buổi làm việc, bà Vũ Thanh Huyền – Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế KBNN đã báo cáo tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của KBNN trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; đề xuất một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh các hoạt động của Vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng tham gia ý kiến, Lãnh đạo Văn phòng và Vụ Tổ chức cán bộ đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, sự phối kết hợp giữa các đơn vị; nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị với Lãnh đạo KBNN một số giải pháp trọng tâm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đặng Thị Thuỷ – Phó Tổng Giám đốc KBNN ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của công tác đối ngoại. Theo Phó Tổng Giám đốc KBNN, công tác đối ngoại đã giúp KBNN củng cố, duy trì và phát triển ở mức cao hơn với các đối tác có quan hệ chặt chẽ với KBNN; Thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, các nước trên thế giới và trong khu vực; Đóng góp tích cực trong việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Vụ Hợp tác quốc tế đã chủ động, linh hoạt xác định mục tiêu, nội dung, lịch làm việc và công cụ thảo luận trực tuyến phù hợp để tổ chức các hoạt động tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, hội thảo quốc tế hiệu quả.

Khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác báo chí tuyên truyền, Phó Tổng Giám đốc KBNN – Đặng Thị Thủy nhấn mạnh: Công tác báo chí, tuyên truyền luôn gắn liền, song hành với quá trình xây dựng và phát triển hệ thống KBNN, nhất là trong giai đoạn thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Công tác báo chí tuyên truyền của KBNN đã được triển khai kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các hoạt động của hệ thống KBNN nhằm khẳng định hình ảnh, uy tín, vị thế của KBNN, góp phần cùng KBNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, bà Đặng Thị Thuỷ cho rằng, bối cảnh hiện nay đang đặt ra những thách thức và yêu cầu mới, đòi hỏi công tác đối ngoại và truyền phải tiếp tục đổi mới, chủ động, linh hoạt và sáng tạo hơn trong triển khai thực hiện, tăng cường sự phối hợp và gắn kết với các đơn vị trong toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với mong muốn công tác đối ngoại và truyền thông tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ tích cực hơn nữa cho các hoạt động của hệ thống KBNN, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân đặt ra một số yêu cầu đối với công tác đối ngoại và tuyên truyền của KBNN trong thời gian tới như sau:

Về công tác đối ngoại: Cần tiếp tục hướng tới mục tiêu củng cố, tăng cường các quan hệ đối tác song phương đã được thiết lập, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa KBNN với Kho bạc các quốc gia trên thế giới, các tổ chức tài chính. Tiếp tục tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo KBNN triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp qua phương thức trực tuyến như: Chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp các cán bộ KBNN được học hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ…, góp phần phục vụ trực tiếp, thiết thực cho hoạt động nghiệp vụ của KBNN.

Về công tác truyền thông: Cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, đa dạng về hình thức và nội dung thông tin tuyên truyền; Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả cho việc thực hiện thành công các đề án, chính sách. Đồng thời thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện, các hoạt động trọng tâm của hệ thống KBNN. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của KBNN trong nước và quốc tế, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài đặt ra các yêu cầu, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân cũng đã gợi mở một số nội dung về cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức hoạt động công tác đối ngoại và truyền thông để Vụ Hợp tác quốc tế nghiên cứu và tham mưu đề xuất với Lãnh đạo KBNN trong thời gian tới.

Ngày 02/06/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1084/QĐ-BTC về việc sửa đổi Quyết định số 1959/QĐ-BTC ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Quyết định số 1084/QĐ-BTC) về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ, cục và văn phòng thuộc KBNN. Trong đó, chuyển nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền từ Văn phòng sang Vụ Hợp tác quốc tế kể từ ngày 01/06/2021.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcPhát hiện sớm các tổ chức tín dụng yếu kém: Cần cơ chế cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Bài tiếp theoĐề xuất bãi bỏ một số loại phí, lệ phí lĩnh vực quản lý vật tư nuôi trồng thủy sản

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây