Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có tân Phó Chủ tịch chuyên trách

Ông Nguyễn Văn Cường sinh ngày 12/4/1978. Ông là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Đại học Bách Khoa Hà Nội) và Tiến sỹ Kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân).

Trước khi bổ nhiệm giữ vị trí Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, ông Cường là Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới Công nghệ.

Theo quy định hiện hành, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hội đồng quản lý có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm.

Hiện nay, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam gồm có: Ông Hồ Đức Phớc – Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch; ông Nguyễn Thế Mạnh – Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực; ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách; cùng các thành viên khác là đại diện lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam…

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *